Bật Javascript

Nhiều tính năng yêu cầu phải có JavaScript để hoạt động. Thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để bật JavaScript.

  1. Khởi chạy ứng dụng trình duyệt internet trên thiết bị của bạn nếu bạn chưa khởi chạy.
  2. Nhấn vào nút Menu của thiết bị.  
  3. Chọn Khác.
  4. Chọn Cài đặt.
  5. Chọn hộp bên cạnh “Bật JavaScript”.
  6. Thoát và tải lại trang web mà bạn đang cố truy cập trong trình duyệt.

Khác

Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo trang web trợ giúp trực tuyến hoặc hướng dẫn sử dụng cho thiết bị của mình để biết hướng dẫn bật JavaScript trong trình duyệt web.