Bạn đang xem YouTube bằng Tiếng Việt. Bạn có thể thay đổi tuỳ chọn này bên dưới .
You're viewing YouTube in Vietnamese. You can change this preference below.
  1. Hay nhất trên YouTube

   • Phổ biến trên YouTube - Việt Nam - Kênh

    • 417 N người đăng ký
    417 N
   • Âm nhạc - Kênh

    • 108 Tr người đăng ký
    108 Tr
   • Thể thao - Kênh

    • 75,5 Tr người đăng ký
    75,5 Tr
   • Trò chơi - Kênh

    • 83,2 Tr người đăng ký
    83,2 Tr
   • Tin tức - Kênh

    • 34 Tr người đăng ký
    34 Tr
   • Trực tiếp - Kênh

    • 10,8 Tr người đăng ký
    10,8 Tr
   • Thực tế ảo - Kênh

    • 3,25 Tr người đăng ký
    3,25 Tr
  1. Người sáng tạo mới nổi

   • Elen Lane - Kênh

    • 41,4 N người đăng ký
    41,4 N
   • JoshXBarber - Kênh

    • 16,2 N người đăng ký
    16,2 N
   • GuineaDad - Kênh

    • 16,9 N người đăng ký
    16,9 N
   • BuiltToCruise - Kênh

    • 10,5 N người đăng ký
    10,5 N
   • Seth James DeMoor - Kênh

    • 48,3 N người đăng ký
    48,3 N
   • Abbie Emmons - Kênh

    • 20,2 N người đăng ký
    20,2 N
   • NigelBarros - Kênh

    • 55 N người đăng ký
    55 N
   • Wicked Makers - Kênh

    • 41,6 N người đăng ký
    41,6 N
   • V2 Vids - Kênh

    • 29,8 N người đăng ký
    29,8 N
   • Acres of Clay Homestead - Kênh

    • 19,3 N người đăng ký
    19,3 N
   • Vacuum Wars - Kênh

    • 57 N người đăng ký
    57 N
  1. Âm nhạc

   • Katy Perry - Kênh

    • 35,6 Tr người đăng ký
    35,6 Tr
   • Justin Bieber - Kênh

    • 47,3 Tr người đăng ký
    47,3 Tr
   • Ariana Grande - Kênh

    • 38,9 Tr người đăng ký
    38,9 Tr
   • Rihanna - Kênh

    • 33,2 Tr người đăng ký
    33,2 Tr
   • One Direction - Kênh

    • 30,2 Tr người đăng ký
    30,2 Tr
   • Beyoncé - Kênh

    • 19,7 Tr người đăng ký
    19,7 Tr
   • ChrisBrownTV - Kênh

    • 18 Tr người đăng ký
    18 Tr
   • Nicki Minaj - Kênh

    • 19,9 Tr người đăng ký
    19,9 Tr
   • Sia - Kênh

    • 16,2 Tr người đăng ký
    16,2 Tr
   • EminemMusic - Kênh

    • 39,7 Tr người đăng ký
    39,7 Tr
   • Bruno Mars - Kênh

    • 26 Tr người đăng ký
    26 Tr
  1. Hài kịch

   • CollegeHumor - Kênh

    • 13,5 Tr người đăng ký
    13,5 Tr
   • Annoying Orange - Kênh

    • 9,03 Tr người đăng ký
    9,03 Tr
   • PowerfulJRE - Kênh

    • 6,78 Tr người đăng ký
    6,78 Tr
   • FBE - Kênh

    • 19,7 Tr người đăng ký
    19,7 Tr
   • Lilly Singh - Kênh

    • 14,9 Tr người đăng ký
    14,9 Tr
   • Bart Baker - Kênh

    • 10,1 Tr người đăng ký
    10,1 Tr
   • As/Is - Kênh

    • 10,7 Tr người đăng ký
    10,7 Tr
   • nigahiga - Kênh

    • 21,3 Tr người đăng ký
    21,3 Tr
   • LeafyIsHere - Kênh

    • 4,19 Tr người đăng ký
    4,19 Tr
   • fouseyTUBE - Kênh

    • 10,6 Tr người đăng ký
    10,6 Tr
   • Smosh - Kênh

    • 25 Tr người đăng ký
    25 Tr
  1. Phim & giải trí

   • Team Coco - Kênh

    • 7,44 Tr người đăng ký
    7,44 Tr
   • Screen Rant - Kênh

    • 6,61 Tr người đăng ký
    6,61 Tr
   • Tana Paul - Kênh

    • 5,09 Tr người đăng ký
    5,09 Tr
   • AwesomenessTV - Kênh

    • 7,59 Tr người đăng ký
    7,59 Tr
   • CinemaSins - Kênh

    • 8,72 Tr người đăng ký
    8,72 Tr
   • Joey Graceffa - Kênh

    • 9,45 Tr người đăng ký
    9,45 Tr
   • Warner Bros. Pictures - Kênh

    • 7,99 Tr người đăng ký
    7,99 Tr
   • Sony Pictures Entertainment - Kênh

    • 3,93 Tr người đăng ký
    3,93 Tr
   • Movieclips Trailers - Kênh

    • 14,2 Tr người đăng ký
    14,2 Tr
   • Movieclips - Kênh

    • 31 Tr người đăng ký
    31 Tr
  1. Trò chơi

   • DEATH BATTLE! - Kênh

    • 4,35 Tr người đăng ký
    4,35 Tr
   • FaZe Adapt - Kênh

    • 5,61 Tr người đăng ký
    5,61 Tr
   • The Film Theorists - Kênh

    • 8,09 Tr người đăng ký
    8,09 Tr
   • DanTDM - Kênh

    • 22,3 Tr người đăng ký
    22,3 Tr
   • RiceGum - Kênh

    • 10,7 Tr người đăng ký
    10,7 Tr
   • The Game Theorists - Kênh

    • 12,2 Tr người đăng ký
    12,2 Tr
   • GameGrumps - Kênh

    • 5,2 Tr người đăng ký
    5,2 Tr
   • jacksepticeye - Kênh

    • 23 Tr người đăng ký
    23 Tr
   • SSSniperWolf - Kênh

    • 17,3 Tr người đăng ký
    17,3 Tr
   • stampylonghead - Kênh

    • 9,32 Tr người đăng ký
    9,32 Tr
   • iHasCupquake - Kênh

    • 6,64 Tr người đăng ký
    6,64 Tr
  1. Sắc đẹp & thời trang

   • Brooklyn and Bailey - Kênh

    • 6,62 Tr người đăng ký
    6,62 Tr
   • MyLifeAsEva - Kênh

    • 10,7 Tr người đăng ký
    10,7 Tr
   • Niki and Gabi - Kênh

    • 9,09 Tr người đăng ký
    9,09 Tr
   • AlishaMarie - Kênh

    • 8,22 Tr người đăng ký
    8,22 Tr
   • jeffreestar - Kênh

    • 16,6 Tr người đăng ký
    16,6 Tr
   • MayBaby - Kênh

    • 5,04 Tr người đăng ký
    5,04 Tr
   • Cute Girls Hairstyles - Kênh

    • 5,66 Tr người đăng ký
    5,66 Tr
   • Manny Mua - Kênh

    • 4,79 Tr người đăng ký
    4,79 Tr
   • ThreadBanger - Kênh

    • 3,97 Tr người đăng ký
    3,97 Tr
   • Rclbeauty101 - Kênh

    • 14,4 Tr người đăng ký
    14,4 Tr
   • grav3yardgirl - Kênh

    • 8,53 Tr người đăng ký
    8,53 Tr
  1. Thể thao

   • Dude Perfect - Kênh

    • 47,3 Tr người đăng ký
    47,3 Tr
   • WWE - Kênh

    • 51 Tr người đăng ký
    51 Tr
   • World Rugby - Kênh

    • 756 N người đăng ký
    756 N
   • StuntsAmazing - Kênh

    • 1,16 Tr người đăng ký
    1,16 Tr
   • THESNEAKERADDICT - Kênh

    • 175 N người đăng ký
    175 N
   • Transworld Skateboarding - Kênh

    • 352 N người đăng ký
    352 N
   • MLB - Kênh

    • 2,25 Tr người đăng ký
    2,25 Tr
   • THE HANNIBAL TV - Kênh

    • 127 N người đăng ký
    127 N
   • SneakerheadinthebayVlogs - Kênh

    • 176 N người đăng ký
    176 N
   • The Come Up BMX - Kênh

    • 516 N người đăng ký
    516 N
  1. Công nghệ

   • Unbox Therapy - Kênh

    • 15,8 Tr người đăng ký
    15,8 Tr
   • TechSmartt - Kênh

    • 3,64 Tr người đăng ký
    3,64 Tr
   • Linus Tech Tips - Kênh

    • 9,54 Tr người đăng ký
    9,54 Tr
   • ColdFusion - Kênh

    • 2,05 Tr người đăng ký
    2,05 Tr
   • Jonathan Morrison - Kênh

    • 2,67 Tr người đăng ký
    2,67 Tr
   • Booredatwork.com - Kênh

    • 308 N người đăng ký
    308 N
   • XEETECHCARE - Kênh

    • 1,35 Tr người đăng ký
    1,35 Tr
   • Techmoan - Kênh

    • 877 N người đăng ký
    877 N
   • Austin Evans - Kênh

    • 3,93 Tr người đăng ký
    3,93 Tr
   • Tinkernut - Kênh

    • 546 N người đăng ký
    546 N
   • Tampatec - Kênh

    • 514 N người đăng ký
    514 N
  1. Nấu ăn & sức khỏe

   • Rosanna Pansino - Kênh

    • 11,7 Tr người đăng ký
    11,7 Tr
   • Gordon Ramsay - Kênh

    • 11,9 Tr người đăng ký
    11,9 Tr
   • Chef Mama Rosa - Kênh

   • caribbeanpot - Kênh

    • 542 N người đăng ký
    542 N
   • supercoolben - Kênh

    • 187 N người đăng ký
    187 N
   • Bhavna's Kitchen - Kênh

    • 871 N người đăng ký
    871 N
   • Common Man Cocktails - Kênh

    • 135 N người đăng ký
    135 N
   • Jenny Mustard - Kênh

    • 413 N người đăng ký
    413 N
   • The Scran Line - Kênh

    • 492 N người đăng ký
    492 N
   • How To Make Sushi - Kênh

    • 1,01 Tr người đăng ký
    1,01 Tr
  1. Tin tức & chính trị

   • The Young Turks - Kênh

    • 4,55 Tr người đăng ký
    4,55 Tr
   • CNN - Kênh

    • 7,85 Tr người đăng ký
    7,85 Tr
   • The Majority Report w/ Sam Seder - Kênh

    • 704 N người đăng ký
    704 N
   • Associated Press - Kênh

    • 1,07 Tr người đăng ký
    1,07 Tr
   • BBC News - Kênh

    • 5,51 Tr người đăng ký
    5,51 Tr
   • RockNewmanShow - Kênh

    • 122 N người đăng ký
    122 N
   • Thom Hartmann Program - Kênh

    • 193 N người đăng ký
    193 N
   • Comrade Stump - Kênh

    • 99,1 N người đăng ký
    99,1 N
   • CBC News - Kênh

    • 1,55 Tr người đăng ký
    1,55 Tr
   • The Guardian - Kênh

    • 1,06 Tr người đăng ký
    1,06 Tr
để thêm video này vào Xem sau

Thêm vào

Đang tải danh sách phát...