Nguyên tắc về quyền riêng tư của YouTube

Nguyên tắc về quyền riêng tư của YouTube

Chúng tôi rất nghiêm túc với việc bảo vệ người dùng thông qua nỗ lực giải quyết các mối lo ngại về quyền riêng tư có thể xảy ra. Nguyên tắc về quyền riêng tư của chúng tôi áp dụng cho tất cả người dùng trên khắp thế giới. Nói cách khác, mặc dù video đang được xem xét có thể không vi phạm luật về quyền riêng tư tại khu vực địa lý của bạn, nhưng vẫn có khả năng video đó vi phạm nguyên tắc về quyền riêng tư của YouTube.

Mục đích của Nguyên tắc về quyền riêng tư của YouTube là bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trong khi vẫn cân bằng giữa lợi ích của cộng đồng và giá trị đưa tin. Nếu bạn cho rằng nội dung này vi phạm Nguyên tắc cộng đồng khác của YouTube, chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu cách báo cáo nội dung không phù hợp.

YouTube xác định nội dung cần phải xóa do vi phạm quyền riêng tư bằng cách nào?

Để chúng tôi xem xét việc xóa nội dung, cá nhân xuất hiện trong nội dung đó phải có thể xác định được danh tính chính xác. Đồng thời, đơn khiếu nại mà cá nhân hoặc người đại diện pháp lý của cá nhân đó gửi cho chúng tôi phải xác định danh tính chính xác của cá nhân đó bằng hình ảnh, giọng nói, họ tên, số căn cước, số tài khoản ngân hàng, thông tin liên hệ (chẳng hạn như địa chỉ nhà riêng và địa chỉ email) hoặc các thông tin khác có khả năng giúp xác định chính xác danh tính. Ngoài ra, khi quyết định có xóa nội dung do vi phạm quyền riêng tư hay không, chúng tôi cũng cân nhắc lợi ích chung của cộng đồng, giá trị đưa tin, sự đồng ý và việc thông tin đó có công khai hay không. YouTube có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về việc nội dung có vi phạm nguyên tắc về quyền riêng tư hay không.

Có thể xác định danh tính chính xác nghĩa là gì?

Để được coi là có thể xác định danh tính chính xác, thông tin trong video phải đủ để giúp người xem nhận ra bạn. Xin lưu ý rằng việc bạn có thể nhận dạng chính mình trong video không có nghĩa là người xem có thể nhận ra bạn. Ví dụ: Tên không có bối cảnh bổ sung hoặc hình ảnh thoáng qua nhiều khả năng sẽ không được coi là có thể xác định danh tính chính xác.

Cách hoạt động của quy trình khiếu nại về quyền riêng tư của YouTube

Nếu có người gửi đơn khiếu nại về quyền riêng tư, YouTube có thể để người tải lên có cơ hội gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa thông tin riêng tư trong video của mình. Chúng tôi sẽ gửi thông báo về hành vi có khả năng vi phạm và đặt ra thời hạn 48 giờ để người tải lên giải quyết đơn khiếu nại đó. Nếu người tải lên gỡ bỏ video trong khoảng thời gian 48 giờ nêu trên, chúng tôi sẽ đóng đơn khiếu nại nhận được. Nếu sau 48 giờ mà nội dung có khả năng là vi phạm quyền riêng tư vẫn tồn tại trên trang web YouTube, thì Nhóm YouTube sẽ xem xét đơn khiếu nại.

Quy trình khiếu nại về quyền riêng tư của chúng tôi cũng giải quyết các trường hợp cần phải gỡ bỏ khẩn cấp đối với thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính.

Báo cáo trường hợp vi phạm quyền riêng tư

Để gửi đơn khiếu nại về quyền riêng tư, hãy bắt đầu thực hiện quy trình khiếu nại về quyền riêng tư. Quyền riêng tư của bạn, tức người khiếu nại, được tôn trọng trong quy trình này. Vì vậy, chúng tôi không bao giờ tiết lộ danh tính hoặc thông tin liên hệ của bạn cho người tải lên khi không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi sẽ gửi thư từ trao đổi về quy trình này đến địa chỉ email mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Hãy thêm support@youtube.com vào bộ lọc thư rác để đảm bảo bạn nhận được các email này.

Khiếu nại phải do bên thứ nhất gửi.

Chúng tôi không chấp nhận khiếu nại của đại diện cho bên thứ ba trừ các trường hợp sau:

 • Cá nhân đang bị xâm phạm quyền riêng tư không có điều kiện sử dụng máy tính
 • Cá nhân đang bị xâm phạm quyền riêng tư là đối tượng dễ bị tổn thương
 • Người gửi khiếu nại là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của cá nhân đang bị xâm phạm quyền riêng tư
 • Người gửi khiếu nại là người đại diện hợp pháp cho cá nhân đang bị xâm phạm quyền riêng tư

Chúng tôi sẽ không chấp nhận khiếu nại về quyền riêng tư được gửi đại diện cho:

 • Các thành viên khác trong gia đình (ví dụ: vợ, chồng, anh/chị/em họ, anh/chị/em ruột)
 • Đồng nghiệp hoặc nhân viên (người đó phải tự báo cáo)
 • Một công ty

Mẹo gửi khiếu nại về quyền riêng tư hoàn chỉnh

 • Trình bày rõ ràng và súc tích để Nhóm YouTube có thể nhận dạng bạn trong video đó.
 • Sử dụng dấu thời gian để cho biết chỉ một hoặc hai thời điểm mà bạn xuất hiện rõ ràng trong video đó.
 • Trong phần mô tả, hãy nêu rõ trang phục của bạn hoặc việc bạn đang làm để giúp phân biệt bạn với những người khác có mặt trong video đó.
 • Đảm bảo bạn đã thêm URL của video đó vào báo cáo. Nếu báo vi phạm đối với toàn bộ kênh, bạn không cần phải thêm URL.
 • Nếu bạn báo vi phạm đối với một bình luận được đăng trong phần bình luận của một video, hãy ghi lại chi tiết này trong phần mô tả. Hãy điền tên người dùng của người bình luận vào trường tên người dùng.

Nhận thông báo về hành vi vi phạm quyền riêng tư

YouTube có thể để bạn (người tải video lên) có cơ hội gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa thông tin riêng tư trong video. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email về hành vi có khả năng vi phạm và cho phép bạn có 48 giờ để giải quyết đơn khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ đóng đơn khiếu nại nhận được nếu bạn gỡ bỏ nội dung bị cáo buộc vi phạm khỏi YouTube trong vòng 48 giờ. Sau 48 giờ, nếu nội dung có khả năng vi phạm quyền riêng tư vẫn còn trên trang web YouTube, nhóm YouTube sẽ xem xét đơn khiếu nại đó.

Nếu video của bạn bị gỡ bỏ do vi phạm quyền riêng tư, bạn không được đăng tải phiên bản khác có sự xuất hiện của những người trong video bị gỡ bỏ. Những người này nhiều khả năng sẽ gửi đơn khiếu nại khác về quyền riêng tư hoặc báo cáo việc bạn có hành vi quấy rối. Chúng tôi rất nghiêm túc với việc bảo vệ người dùng và sẽ tạm ngưng những tài khoản vi phạm quyền riêng tư của người khác.

Tôi có thể giải quyết khiếu nại bằng cách nào?

 • Bạn có thể gỡ bỏ hoàn toàn nội dung bị báo vi phạm khỏi trang web YouTube.
 • Nếu họ và tên hoặc thông tin cá nhân khác của một người xuất hiện trong tiêu đề, nội dung mô tả hay thẻ từ khóa của video, bạn có thể chỉnh sửa những thông tin này bằng cách chuyển đến phần Video rồi nhấp vào nút Chỉnh sửa trên video bị báo vi phạm.
 • Bạn có thể làm mờ khuôn mặt của những người xuất hiện trong video bị báo vi phạm.

Chúng tôi không chấp nhận các phương pháp xóa không hoàn chỉnh, bao gồm:

 • Đặt video ở chế độ riêng tư vì người tải lên có thể thay đổi trạng thái video từ riêng tư sang công khai bất cứ lúc nào.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?