VN

Đang tải...

Bạn đang xem YouTube bằng Tiếng Việt. Bạn có thể thay đổi tuỳ chọn này bên dưới .
You're viewing YouTube in Vietnamese. You can change this preference below.

Cosplayers of San Diego Comic-Con 2019 in VR180

9.935 lượt xem

Đang tải...

Đang tải...

Bản phiên âm

Không thể tải bản ghi tương tác.

Đang tải...

Xếp hạng sẵn có khi video được thuê.
Tính năng này hiện không có. Vui lòng thử lại sau.
Xuất bản 23 thg 8, 2019

***This video was produced in VR180. For the most immersive experience, watch this video in a cardboard or a VR headset.***

Cosplay at San Diego Comic-Con International has become one of the tentpoles of the four-day convention. We interviewed a handful of cosplayers to see how much time and money they dedicated to crafting their costumes.

SUBSCRIBE FOR MORE VIDEOS AND NEWS
http://www.youtube.com/subscription_c...

LET'S CONNECT:
L.A. Times ► https://www.latimes.com/
Facebook ► https://www.facebook.com/latimes
Twitter ► https://twitter.com/LATimes
Instagram ► https://www.instagram.com/latimes/

Đang tải...

Quảng cáo
Khi bật tính năng tự động phát, video được đề xuất sẽ tự động phát tiếp.

Tiếp theo


để thêm video này vào Xem sau

Thêm vào

Đang tải danh sách phát...