VN

Đang tải...

Bạn đang xem YouTube bằng Tiếng Việt. Bạn có thể thay đổi tuỳ chọn này bên dưới .
You're viewing YouTube in Vietnamese. You can change this preference below.
#撥亂反正 #正能量 #詹江村

【村長直播】11/20身累,心累,挺韓國瑜不累不變...

32.444 lượt xem

Đang tải...

Đang tải...

Xếp hạng sẵn có khi video được thuê.
Tính năng này hiện không có. Vui lòng thử lại sau.
Đã phát trực tuyến vào 19 thg 11, 2019

#撥亂反正 #正能量 #詹江村 #韓國瑜

桃園市議員 詹江村官方連結(如下):
臉書 FaceBook:
詹江村 (開放CalliN用) : https://www.facebook.com/jiangcunz
詹江村專頁(粉絲專頁): https://www.facebook.com/JJC2020/
YouTube 直播:
詹江村 (一頻):https://www.youtube.com/user/jjc0816
村長詹江村(二頻): https://www.youtube.com/channel/UCbC5...
Line@官方家族:
桃園市議員詹江村(服):Line@ID: @jj2020

版權宣告:
有關詹江村(村長)先生,提供之所有內容,包括文字、照片、影像、插圖、錄音片、影音片或其他任何形式之素材等(含臉書FaceBook 及YouTube...等),均受到中華民國著作權法及國際著作權法律的保障。在著作權法下,轉傳網址須註明出處。若是重製部分,全部或營利行為等,未經本人詹江村(村長)先生書面同意,不得為之,並依桃園地方法院為約定管轄。

Đang tải...

Quảng cáo
Khi bật tính năng tự động phát, video được đề xuất sẽ tự động phát tiếp.

Tiếp theo


để thêm video này vào Xem sau

Thêm vào

Đang tải danh sách phát...