VN

Đang tải...

해커vs당달 컨디션스 조절스! 10월1일당구해커 땡Q방송

35.105 lượt xem

Đang tải...

Đang tải...

Bản phiên âm

Không thể tải bản ghi tương tác.

Đang tải...

Xếp hạng sẵn có khi video được thuê.
Tính năng này hiện không có. Vui lòng thử lại sau.
Đã phát trực tuyến vào 1 thg 10, 2019

해커방송 후원하기 https://toon.at/donate/63674757820167...

저희 방송 보시기만해도!! 당구가 늡니다!!!
많은 시청 부탁드립니다 !!!


- 죽빵참여는 아프리카 및 유튜브에서 별풍선 이나 후원으로 팬가입 하시고 카톡문의!

※죽빵규칙※


- 1인당 참가비(5만) 지급하시면 100알 지급!

- 100알이 다 소진시 큐 놔야합니다..ㅠㅠ
벌금(5만)있음~

- 100알이상 칩수만큼 2000원으로 땡Q당구에서 출연료지급!(상금후원제)

월 17~19점 화 20 ~22점 수 23 ~ 25점 목 26 ~28점 금 30점이상 (17점부터 40점까지)
(토요일은 랜덤으로 벙개죽빵진행)
- 아프리카 별풍선 1개이상 주시면 자동팬가입! 오른쪽상단 별모양 또는 채팅왼쪽 선물상자 클릭!

- 유튜브 채팅오른쪽 달러표시 후원 및 채팅창끄시고 투네이션 주소로 후원가능!(팬가입)
- 방송국 주소는...

서울시 서초구 양재동 1-28번지 2층 당구해커클럽 입니다!
주차 15대 무료!!! 테이블은 당구해커 테이블 10대 !!!!!★ 궁금하신점이나 참가문의 혹은 레슨문의 혹은 큐문의는 '카톡 : thankQ39'


- BJ이가 가면을 쓰는 이유는요..

당구를 해킹햇다는 뜻에서

어나니머스 가면을 쓴 해커랍니다~ 컨셉이에요~
방송할때만 가면 씁니다.유튜브&아프리카TV 동시송출합니다~

유튜브는 구독♥ 따봉♥ 추천
아프리카는 즐겨찾기★ UP★
※ 사랑해주셔서 감사합니다 땡Q ※

Đang tải...

Quảng cáo
Khi bật tính năng tự động phát, video được đề xuất sẽ tự động phát tiếp.

Tiếp theo


để thêm video này vào Xem sau

Thêm vào

Đang tải danh sách phát...