VN

Đang tải...

Bạn đang xem YouTube bằng Tiếng Việt. Bạn có thể thay đổi tuỳ chọn này bên dưới .
You're viewing YouTube in Vietnamese. You can change this preference below.

NASA's Commercial Crew Program VR 360 Tour: SpaceX Crew Dragon

26.553 lượt xem

Đang tải...

Đang tải...

Bản phiên âm

Không thể tải bản ghi tương tác.

Đang tải...

Xếp hạng sẵn có khi video được thuê.
Tính năng này hiện không có. Vui lòng thử lại sau.
Xuất bản 7 thg 10, 2019

In Part 2 of NASA’s Commercial Crew Program VR 360 Tour, NASA Communications Specialist Joshua Santora takes you on a tour of SpaceX Headquarters in Hawthorne, California. This immersive, Virtual Reality experience exhibits the design and manufacturing of the SpaceX Crew Dragon. Visit nasa.gov/stem/ccp for more STEM educational resources featuring NASA’s Commercial Crew Program.

Đang tải...

Khi bật tính năng tự động phát, video được đề xuất sẽ tự động phát tiếp.

Tiếp theo


để thêm video này vào Xem sau

Thêm vào

Đang tải danh sách phát...