VN

Đang tải...

Bạn đang xem YouTube bằng Tiếng Việt. Bạn có thể thay đổi tuỳ chọn này bên dưới .
You're viewing YouTube in Vietnamese. You can change this preference below.
Pitztaler Gletscher

Red 29 - 360 VR | Pitztal Glacier, Austria | Piste View

7.270 lượt xem

Đang tải...

Đang tải...

Xếp hạng sẵn có khi video được thuê.
Tính năng này hiện không có. Vui lòng thử lại sau.
Xuất bản 30 thg 9, 2019

Virtually ride down ski piste red 29, 'Downhill' on the Pitztal Glacier, Austria with Piste View. This video is shot in 360 VR format. You can view all the slopes and lifts on the glacier in our YouTube playlist for the Pitztal Glacier: https://www.youtube.com/playlist?list...
#pitztalglacier #pisteview #Downhill

Đang tải...

Khi bật tính năng tự động phát, video được đề xuất sẽ tự động phát tiếp.

Tiếp theo


để thêm video này vào Xem sau

Thêm vào

Đang tải danh sách phát...