VN

Đang tải...

MY EX BOYFRIEND RATES MY OUTFITS

4.506.699 lượt xem

Đang tải...

Đang tải...

Bản phiên âm

Không thể tải bản ghi tương tác.

Đang tải...

Xếp hạng sẵn có khi video được thuê.
Tính năng này hiện không có. Vui lòng thử lại sau.
Xuất bản 2 thg 12, 2018

Shop Dragun Beauty: bit.ly/2FY9zff

HI DRAGUNS! I invited my boyfriend not boyfriend ex boyfriend over to rate my outfits. Rarely do we get an inside look into the male species brain, but in todays video we are going DEEP... into the mind that is. Girl all these lewks and fantasy i'm surviving is deserving of nothing but 10s across the board. but let's see what my EX has to say about it. When ari said " i'm so f%$king grateful for my ex " it really spoke to me. XOXO DRAGUN
-----
Thanks to Missguided for paying my bills! Use my code NDRAGUN40 for 40% off for anyone in the U.S. Playboy x Missguided Collection: http://bit.ly/2zCIhHL
——
follow my ex boyfriend Oscar! @oscarutierre
-----
Playboy x Missguided Collection: http://bit.ly/2zCIhHL
New In: http://bit.ly/2zxSgxF
Sequin Dress: http://bit.ly/2zyJlfK
Snake Print Playsuit: http://bit.ly/2zCHmH9
Neon Yellow Joggers: http://bit.ly/2zK9VCL
Black Lace Up Dress: http://bit.ly/2zzYEVw
Playboy Pink Jumper Dress: http://bit.ly/2zCHrKX
Blue Velvet Dress: http://bit.ly/2zBlHyV
Metallic Dress: http://bit.ly/2zBlMCJ
Blue Faux Fur Coat: http://bit.ly/2zzCnHi
Zebra Jacket: http://bit.ly/2zBYE7k
Zebra Skirt: http://bit.ly/2zxR5OL
——
IG: @ Nikita_Dragun
TWITTER: @ Nikita_Dragun
EMAIL: Nikita_Dragun@yahoo.com

Đang tải...

Quảng cáo
Khi bật tính năng tự động phát, video được đề xuất sẽ tự động phát tiếp.

Tiếp theo


để thêm video này vào Xem sau

Thêm vào

Đang tải danh sách phát...