VN

Đang tải...

New Robot Can Now Fight Back! (Corridor Digital)

15.513.213 lượt xem

Đang tải...

Đang tải...

Bản phiên âm

Không thể tải bản ghi tương tác.

Đang tải...

Xếp hạng sẵn có khi video được thuê.
Tính năng này hiện không có. Vui lòng thử lại sau.
Xuất bản 14 thg 6, 2019

Consider Our Merchandise! ► http://bit.ly/Corridor_Store
WATCH HOW WE MADE THIS (Amazing) ► https://www.youtube.com/watch?v=gCuG-...

The new robots at Boston Dynamics keep getting more and more sophisticated...

Consider Subscribing ► http://bit.ly/subscribe_to_corridor

Motion Capture Suit We Used ► http://bit.ly/Xsens_MoCap_Suit

OUR PERFECT CAMERA SETUP ►https://bhpho.to/2FJpQmR

FOLLOW US ►
Instagram: http://bit.ly/_Corridor_Instagram
Sub-Reddit: http://bit.ly/_Corridor_Sub-Reddit
Twitter: http://bit.ly/_Corridor_Twitter

SUPPORT US ►
Patreon: http://bit.ly/_Corridor_Patreon_Support
Merch: http://bit.ly/Corridor_Store

DISCLAIMER ► This video is a comedic parody and is not in anyway associated with the actual Boston Dynamics Robotics Company.

Đang tải...

Quảng cáo
Khi bật tính năng tự động phát, video được đề xuất sẽ tự động phát tiếp.

Tiếp theo


để thêm video này vào Xem sau

Thêm vào

Đang tải danh sách phát...