VN

Đang tải...

Bạn đang xem YouTube bằng Tiếng Việt. Bạn có thể thay đổi tuỳ chọn này bên dưới .
You're viewing YouTube in Vietnamese. You can change this preference below.

Big Cat Feeding Time In VR180 3D!

127.643 lượt xem

Đang tải...

Đang tải...

Bản phiên âm

Không thể tải bản ghi tương tác.

Đang tải...

Xếp hạng sẵn có khi video được thuê.
Tính năng này hiện không có. Vui lòng thử lại sau.
Đã công chiếu vào 12 thg 7, 2019

Take a 3D look into prepping and feeding our big cats breakfast!

You can help feed the cats at no cost to you using Amazon Smile!
Visit BigCatRescue.org/Amazon-smile

BIG CAT TV is a close look into our day-to-day operations, the conservation efforts we support, and the 60+ feline residents of "Big Cat Rescue" in Tampa, FL. USA. Big Cat Rescue is an educational non-breeding sanctuary and a registered non-profit 501c3 so your donations are tax deductible!

Donate at http://bigcatrescue.org/donate/

Subscribe here: http://youtube.com/subscription_cente...

Website: http://bigcatrescue.org

Watch more Big Cat Rescue on Animalist at: http://animalist.com/BigCatRescue

Follow Big Cat Rescue on Twitter http://twitter.com/BigCatRescue

Like Big Cat Rescue on Facebook http://facebook.com/bigcatrescue

Add Big Cat Rescue on Google+ https://plus.google.com/u/0/+bigcatre...

Đang tải...

Tính năng Phát lại trò chuyện đã bị tắt đối với Video công chiếu này.
Quảng cáo
Khi bật tính năng tự động phát, video được đề xuất sẽ tự động phát tiếp.

Tiếp theo


để thêm video này vào Xem sau

Thêm vào

Đang tải danh sách phát...