VN

Đang tải...

Bạn đang xem YouTube bằng Tiếng Việt. Bạn có thể thay đổi tuỳ chọn này bên dưới .
You're viewing YouTube in Vietnamese. You can change this preference below.
#NBA

NBA Rules You Didn't Know Exist

1.804.389 lượt xem

Đang tải...

Đang tải...

Bản phiên âm

Không thể tải bản ghi tương tác.

Đang tải...

Xếp hạng sẵn có khi video được thuê.
Tính năng này hiện không có. Vui lòng thử lại sau.
Xuất bản 7 thg 11, 2019

Now with the NBA evolving so quickly over the last decade, there are rules from the past that we don't see come up too often in today game. Some of them put into place because of someone like Shaquille o'neal and other rules put into place because of fashion from people like Russell Westbrook and James Harden

#NBA

Sporthub Facebook: https://www.facebook.com/SportHubTM

Background Music: https://www.youtube.com/user/jethaleb...

Đang tải...

Quảng cáo
Khi bật tính năng tự động phát, video được đề xuất sẽ tự động phát tiếp.

Tiếp theo


để thêm video này vào Xem sau

Thêm vào

Đang tải danh sách phát...