VN

Đang tải...

Bạn đang xem YouTube bằng Tiếng Việt. Bạn có thể thay đổi tuỳ chọn này bên dưới .
You're viewing YouTube in Vietnamese. You can change this preference below.

PUBG vs Fortnite

25.771.198 lượt xem

Đang tải...

Đang tải...

Bản phiên âm

Không thể tải bản ghi tương tác.

Đang tải...

Xếp hạng sẵn có khi video được thuê.
Tính năng này hiện không có. Vui lòng thử lại sau.
Xuất bản 16 thg 4, 2018

PlayerUnknown's Battlegrounds meets a very colorful enemy. Fortnite and PUBG face each other in a frenzy of battle royale madness.

Credits:

Grillz: Michael Scott (https://www.instagram.com/skippitybli...)

Glasses: Jesse Johnson (https://www.instagram.com/yunglumpy/)

The Black Knight: Rodney Mosley (https://www.instagram.com/novasky_muz...)

Raptor: Jacob Tyler Brown (https://www.instagram.com/masstaireo/)

Christmas man: Latavian Johnson (https://www.instagram.com/traptavian/)

Pan man: Park Lanford (https://www.instagram.com/parklanford/)

Knocked dude: Ge'Shaun Faison (https://www.instagram.com/klubhouseco...)

Pickaxe swinger: Ethan Patterson (https://www.instagram.com/_ethan_patt...)

Pan swinger: Jolli Khoo (https://www.instagram.com/j.khroo/)

PUBG girl who gets pwned by the Knight:
Rachel Haislip (https://www.instagram.com/ratchel95/)

The Skull Trooper: Tink Pendergrass (https://www.instagram.com/percy_the_l...)

Guy who yells "AK": Johny Bosworth (https://www.youtube.com/channel/UC6so...)

Sound: Raven Duda (https://www.instagram.com/ravendoeshair/)

Soundtrack: https://soundcloud.com/andrew-mcmurry...

The point of this video isn't necessarily to say that PUBG is better than Fortnite or vise versa. They're both great games in their own right. I made this to show some of the cool/funny moments that could happen if they collided.

Đang tải...

Quảng cáo
Khi bật tính năng tự động phát, video được đề xuất sẽ tự động phát tiếp.

Tiếp theo


để thêm video này vào Xem sau

Thêm vào

Đang tải danh sách phát...