VN

Đang tải...

Bạn đang xem YouTube bằng Tiếng Việt. Bạn có thể thay đổi tuỳ chọn này bên dưới .
You're viewing YouTube in Vietnamese. You can change this preference below.

Tasha Cobbs Leonard - You Know My Name ft. Jimi Cravity

50.706.644 lượt xem

Đang tải...

Đang tải...

Bản phiên âm

Không thể tải bản ghi tương tác.

Đang tải...

Xếp hạng sẵn có khi video được thuê.
Tính năng này hiện không có. Vui lòng thử lại sau.
Xuất bản 26 thg 4, 2018

Tasha Cobbs Leonard official video for “You Know My Name” ft. Jimi Cravity
Taken from the album Heart. Passion. Pursuit.
Get Tasha Cobbs Leonard’s Latest Album Here: https://TCLeonard.lnk.to/HPPLiveYD
Subscribe to Tasha Cobb Leonard’s Official YouTube Channel: https://TCLeonard.lnk.to/SubscribeYD
See Tasha on the Bethel Tour! Get tickets now: https://TCLeonard.lnk.to/BethelTour
Get Tasha’s latest single “This Is a Move” here: https://TCLeonard.lnk.to/ThisIsAMoveYD

Connect with Tasha:
Twitter: https://twitter.com/tashacobbs
Instagram: https://www.instagram.com/tashacobbsl...
Facebook: https://www.facebook.com/OfficialTash...
Website: http://tashacobbs.org

LYRICS

He knows my name
He knows my name
He knows my name
He knows my name

And oh how he walks with me
Oh how he talks with me, yea
Oh how he tells me
That I am his own

You know my name
You know my name
You know my name, hmm
You know my name

And oh how you comfort me
And oh how you counsel me, hey
It still amazes me
That I am your friend

So now, I pour out my heart to you, yea
Here in your presence I am made new, oh

So now, I pour out my heart to you
I give you my heart Lord
Here in your presence I am made new

You know my name
Sings this before him, say you know my name
You know my name
You know my name
Say you know my name
You know my name

Oh
And oh how you walk with me
Oh how you talk with me
Oh how you tell me
That I am your own

Oh
God you know me
So I trust you with my life

Oh
No fire can burn me
No battle can turn me
No mountain can stop me
Cause you hold my hand
I’m walking in your victory
Cause your power is within me
No giant can defeat me
Cause you hold my hand

No fire
No fire can burn me
No battle
No battle can turn me
No mountain
No mountain can stop me
Why because
You hold my hand
Oh I’m walking, yea, in your victory
Cause your power
Cause your power is within me
No giant
No giant can defeat me
You hold my hand
Cause you hold my hand

No fire
No fire can burn me
No battle can turn me
No mountain, not gonna stop me
No mountain can stop me
Cause you hold my hand
Cause you hold my hand
I’m walking, yea
I’m walking in your victory
Cause your power, it lives within me
Cause your power is within me
No giant can defeat me
You hold my hand
Cause you hold my hand

You hold my hand
You hold my hand
I don’t have to have to be afraid, no
You hold my hand
I don’t have to have to be afraid, no
You hold my hand
I don’t have to have to be afraid
You hold my hand

You hold my hand
You hold my hand
You hold my hand
You hold my hand
I’m so in love with you
You hold my hand
I’m so in love with you
You hold my hand

You hold my hand
You hold my hand
Oh
You hold my hand
You hold my hand
You hold my hand
You hold my hand
You hold my hand

You know my name
You know my name
Haha, sing
You know my name
You know my name

Oh how you walk with me
Oh how you walk with me
I’m in love with you Lord
Oh how you talk with me
Just to commune with you
Oh how you tell me
That I am your own

Music video by Tasha Cobbs Leonard performing “You Know My Name” ft. Kimi Cravity. (C) 2017 Capitol Christian Music Group, Inc.

http://vevo.ly/Dq2ENr

Đang tải...

Quảng cáo
Khi bật tính năng tự động phát, video được đề xuất sẽ tự động phát tiếp.

Tiếp theo


để thêm video này vào Xem sau

Thêm vào

Đang tải danh sách phát...